Bijbel tekst verjaardag

lijst met mooie bijbelteksten die geschikt zijn voor het vieren van een verjaardagsfeest:

 1. Psalm 118:24 – “Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt; laten wij juichen en ons verheugen.”
 2. Jeremia 29:11 – “Want ik weet welke plannen ik voor jullie heb, zegt de HEER. Plannen van vrede en niet van kwaad, om jullie een hoopvolle toekomst te geven.”
 3. Spreuken 9:11 – “Ik, Wijsheid, heb kennis en inzicht. Ik heb verstand en kracht.”
 4. Psalm 20:4 – “Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.”
 5. 1 Korintiërs 2:9 – “Maar, zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefhebben.”
 6. Psalm 16:11 – “U leert mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.”
 7. Spreuken 16:31 – “Grijze haren zijn een sieraad, ze worden gevonden op de weg van de rechtvaardigheid.”
 8. Spreuken 17:6 – “Kleinkinderen zijn de kroon op het hoofd van ouderen, en het zijn de vaders die trots zijn op hun kinderen.”
 9. 1 Timoteüs 4:12 – “Laat niemand u minachten omdat u jong bent, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.”
 10. Jesaja 46:4 – “Tot uw ouderdom toe blijf Ik Dezelfde, ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u dragen; Ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen, Ik zal dragen en redden.”
 11. Spreuken 3:5-6 – “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.”
 12. Filippenzen 1:6 – “Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk in u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.”
 13. Psalm 139:13-14 – “U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.”
 14. Spreuken 22:6 – “Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.”
 15. 2 Timoteüs 1:7 – “Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.”